Struktur Organisasi Prodi DIII Kebidanan Purwokerto

Struktur Organisasi Prodi D-III Kebidanan Purwokerto

Kaprodi / Perw Jurusan          : Suparmi, S.Pd, S.Tr.Keb, M.Kes

Sekretaris Prodi                         : Rusmini, S.Kep, Ns.,M.H

Sub Unit Laboratorium            : Septerina, P.W, SST, M.Kes

Sub Unit UPPM                         : Puji Hastuti, Ahli (A), MH.Kes

Pelaksana Teknis Administrasi Akademik            : Ulfah Musdalifah, S.Kep, Ns, M.Kes

Pelaksana Administrasi Umum Kepegawaian      : Devi Titik A, AMK

Sub Unit IT                                 : Affi Zakiyya, SST, MPH

Sub Unit PSM                            : Riza Amalia, SST, M.Kes

Kemahasiswaan                        : Vina Nurul Utami, SST, M.Kes

Sub Unit Perpustakaan           : Suklejo Rusmanto, Amd

Pelaksana Keuangan               : Suparti