Prodi DIV Kebidanan & Profesi Bidan Semarang

Kegiatan Belajar dan Mengajar di Prodi DIV Kebidanan Semarang didukung oleh Sumber Daya Tenaga Pendidik atau Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah disesuaikan Standar Kualifikasi Pendidikan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

TENAGA PENDIDIK / DOSEN DIV KEBIDANAN SEMARANG :

NO NAMA DOSEN NIDN PROFIL
1 DR. RUNJATI, M.Mid 4014117401 Lihat
2 SRI RAHAYU, S.Kp. Ns, STr.Keb, M.Kes 4018087402 Lihat
3 TRIANA SRI HARDJANTI, M.Mid 4017036701 Lihat
4 Dr. SRI SUMARNI,M.Mid 4029077303 Lihat
 5 Drs. NGADIYONO, S.Kp. Ns, M.HKes 4021106201 Lihat
6 SRI WAHYUNI M, SKp, Ns, STr.Keb., M.Kes 4017027101 Lihat
7  UMAROH, SKM, STr.Keb., M.Kes  4014036901 Lihat
8 IDA ARIYANTI, S.SiT, M.Kes 4014057001 Lihat
9 ENDRI ASTUTI, S.SiT, M.Kes. 4003115501 Lihat
10 DR. MELYANA N.W, SSiT, M.Kes 4003097901 Lihat
11 SRI WAHYUNI S,S.Kp. Ns, STr.Keb, M.Kes 4009027501 Lihat
12 AGUSTIN SETIANINGSIH, S.SiT, M.Kes. 4008087905 Lihat
13 LISTYANING EKO MARTANTI, S.SiT, M.Tr.Keb. 4025098201 Lihat
14 RIZKY AMELIA, S.ST, M.Kes 4020058101 Lihat
15 ELISA ULFIANA, S.SiT, M.Kes 4008017901 Lihat
16 NUR KHAFIDHOH, S.SiT, M.Kes 4026108001 Lihat
17 ERNA WIDYASTUTI, S.SiT, M.Kes 4003107701 Lihat
18 INTAN NUGRAHENI, SST, M.Kes.  4024048401  Lihat
19 ULFAH MUSDALIFAH, S.Tr.Keb., M.Kes.   4010036801 Lihat
20 SUPARMI, SPd, SSiT, M.Kes.  4023036401  Lihat
21 DHITA AULIA OCTAVIANI, SST, M.Keb.  4022108601  Lihat
22 ANDANG DWI PRASTIKA, SST, M.Kes.  4025029101,  Lihat